Wijkraadpleging Overvecht afgerond

Veldwerk Cultuur onderzoek Overvecht afgerond

Utrecht, 15-12-2005

Met de ‘wijkaanpak in uitvoering’ is binnen de gemeente Utrecht een impuls gegeven aan het wijkgericht werken. Concreet gaat het om een pakket van instrumenten en maatregelen dat erop gericht is de burger meer invloed te geven op lokaal beleid, zoals het wijkradenstelsel. Een wijkraad is een onafhankelijk orgaan van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden dat gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kan adviseren over gemeentelijk (wijk)beleid. Jaarlijks organiseren de leden van de wijkraad één of meerdere wijkraadplegingen, waarbij gepeild wordt wat er leeft onder de bewoners. De wijkraadpleging kan op meerdere manieren gestalte krijgen (wijkschouwen, portiekgesprekken, enquêtes, etc.) en kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen. De wijkraad van Overvecht heeft ervoor gekozen dat de wijkraadpleging in 2005 moest gaan over het onderwerp ‘cultuur en vermaak’.

Het veldwerk van het cultuuronderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth uit Utrecht voor de wijkraad Overvecht uitvoert, is afgerond. De eerste uitkomsten hiervan zijn vanavond gepresenteerd op de wijkraadsvergadering in het Vader Rhijn college te Overvecht (zie ook het persbericht van de wijkraad in het stadsblad van 14-12-2005)

Het veldwerk is uitgevoerd met behulp van telefonische interviews en huis-aan-huis gesprekken onder een doorsnee van de Overvechtse bevolking. Hiervoor werd het speciale Etnopanel team van Labyrihth ingezet, een team van hoogopgeleide meertalige enqueteurs. Op deze manier komen juist ook de wijkbewoners met verschillende etnische achtergronden goed aan het bod en is een hoge respons gewaarborgd.

Eind januari zal de rapportage worden opgeleverd aan de wijkraad.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

mw. drs. R. ter Maat
projectleider onderzoek
R.termaat@labyrinthonderzoek.nl
t 030 2627191
Ondiep ZZ 6
2551 BW UTRECHT