Wijkraadpleging Overvecht Gezond

Afbeelding bij Wijkraadpleging Overvecht Gezond

Aanleiding voor het onderzoek
De Wijkraad Overvecht is bezorgd over de gezondheidssituatie van de bewoners van Overvecht en zou daar graag een positieve bijdrage aan willen leveren. Daarom laat de wijkraad nu een onderzoek uitvoeren naar gezondheidsbevorderende activiteiten in Utrecht Overvecht. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn groepsvoorlichting, campagnes, adviesgesprekken door de huisarts, preventieve groepscursussen in de ggz of beweegprogramma’s.

Hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre deze activiteiten in Overvecht goed aansluiten bij de behoefte van de inwoners en daarbij rekening houden met hun specifieke kenmerken. We focussen daarbij op volwassenen met psychische klachten en 55+-ers omdat dit aandachtsgroepen zijn qua gezondheidsklachten in Overvecht. Qua type activiteiten gaat het bijvoorbeeld om activiteiten ter verminderen van depressie, slaapklachten, eenzaamheid bij ouderen of diabetes.

Vragenlijst onder professionals
Het onderzoek gaat van start met een vragenlijst onder professionals in Overvecht: mensen die werkzaam zijn in een welzijnsorganisatie, in de gezondheidszorg of bij de buurtteams sociaal. We vragen de professionals in de vragenlijst in hoeverre deze activiteiten aansluiten bij de inwoners in de wijk.

Vervolg na de vragenlijst: twee casestudies
Het onderzoek gaat verder met de keuze van twee projecten (casestudies) op het gebied van gezondheidsbevordering. Ook hierin focussen we op volwassenen met psychische klachten en 55+ers. In dit vervolgonderzoek gaat het erom te bekijken op welke manier deze gezondheidsbevorderende activiteiten beter zouden kunnen inspelen op de behoeftes van laaggeletterden, mensen met een beperkte beheersing van het Nederlands en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het is bedoeld als een lerend onderzoek. Daarbij gaat het er niet om wat er mis gaat, maar vooral om: wat zou er beter kunnen?
In dit deel van het onderzoek organiseren we twee bijeenkomsten met inwoners. Ook komt er een aparte bijeenkomst met experts op het gebied van laaggeletterdheid over deze twee casestudies.

Afrondend groepsgesprek met professionals
We koppelen zowel de uitkomst van de vragenlijst onder professionals als de leerpunten uit bovengenoemde casestudies aan het eind terug aan professionals in de wijk. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld kan zich opgeven voor deelname aan deze bijeenkomst.
We vragen hen om op basis van de uitkomsten mee te denken over aanbevelingen die de wijkraad aan de gemeente kan meegeven. Het onderzoek wordt voor de zomer afgerond.