Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar

Voor de wijkraadpleging 2011 heeft de Wijkraad West het thema ‘Utrecht West, aantrekkelijk en bereikbaar’ als onderwerp gekozen. Dit onderzoek borduurt voort op het reeds in 2009 door Labyrinth uitgevoerde onderzoek ‘verkeer en luchtkwaliteit’. In aanloop naar dit onderzoek hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op gemeentelijk niveau. Deze staan grotendeels beschreven in het ‘Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ en het document ‘Studie Benuttingsvariant Utrecht West.’ Het onderzoek heeft als doelstelling om: de mobiliteitsbehoefte van bewoners van West in kaart te brengen en te achterhalen hoe dit per subwijk verschilt.