Wijkraadpleging Utrecht West

Wijkraadpleging Utrecht West

In opdracht van de wijkraad West (bestaat uit de subwijken Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt- Cartesiusweg, Oog in Al en Welgelegen) voert Labyrnth de wijkraadpleging 2006 uit.

Het onderzoek gaat over de ontwikkelingen in de wijkWest, mogelijkheden voor vermaak en ontmoeting, De Kop van Lombok, de Schepenbuurt, Cartesiusweg, Thomas a Kempis weg / plantsoen en het Spinozaplantsoen. In heel de wijk West worden mensen geinterviewd (telefonisch en face to face) en daarnaast worden alle mensen in de subwijk Oog in Al in de gelegenheid gesteld om mee te doen met het gedeelte van het onderzoek dat gaat over ontspannings en ontmoetingsmogelijkheden in Oog in Al. Zij kunnen hier via internet of schriftelijk aan meedoen:

www.wijkraadplegingwest.nl

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Onderzoeksbureau Labyrinth ter attentie van Annemarij Swart
030-2627191 en of de wijkraad west: www.wijkraadwest.nl