Woononderzoek Binnenstad Utrecht

Waarom dit onderzoek?
www.woononderzoekbinnenstad.nl

De wijkraad binnenstad heeft mede op advies van de werkgroep Senioren Actief Binnenstad, besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de woonwensen van (toekomstige) senioren wonend in de binnenstad van Utrecht. Deze groep is in de binnenstad ruim vertegenwoordigd en het is belangrijk dat ook voor deze groep voldoende en goede huisvesting en zorg beschikbaar is. Om de wensen goed in kaart te brengen is besloten om dit onderzoek uit te voeren. Onderzoeksbureau Labyrinth uit Utrecht voert het onderzoek uit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Onderzoeksbureau Labyrinth, mw R. ter Maat telefoon 030 2627191