Woonwensenonderzoek Breedstraatbuurt – Veiligheid Utrechtse binnenstad

Labyrinth voert in opdracht van de gemeente Utrecht een woonwensenonderzoek uit naar de ervaren overlast van bewoners in de Breedstraatbuurt, in de Utrechtse binnenstad.

Het onderzoek is onderdeel van een tweejaarlijkse monitoring. In 2008 is een plan van aanpak van start gegaan in de Breedstraatbuurt waarbij gemeente, en in opdracht daarvan het straatmanagement, politie, bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk proberen de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat in de buurt structureel te verbeteren. Doel van de aanpak is om de overlast terug te dringen tot een vergelijkbaar niveau als in de rest van de binnenstad.

Om de problematiek in de Breedstraatbuurt goed in beeld te krijgen, is een tweejaarlijkse monitor ontwikkeld waarvoor Labyrinth eerder ook het veldwerk heeft uitgevoerd. De komende weken zullen interviewers van Labyrinth wederom op pad gaan om middels een face-to-face bewonersonderzoek interviews af te nemen bij de huishoudens in de Breedstraatbuurt.