Workshop op Congres Gemeenten

Donderdag 3 juni organiseert Labyrinth onderzoek & advies samen met partners uit gemeente en praktijk een workshop. De landelijke bijeenkomst vindt plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht De workshop (nr 7) duurt van 14:00 tot 15:00

Workshop 7 Wijkraadplegingen en actiegericht onderzoek: Hoe doorbreek je onderzoeksmoeheid en cynisme in (achterstandswijken)? zie ook: http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/100603vso/workshop2.html

Hoe kun je ervoor zorgen dat onderzoek op het laagste schaalniveau ook echt van nut is en direct leidt tot resultaat? In deze workshop worden aan de hand van concrete voorbeelden twee onderzoeksvormen toegelicht.

Wijkraadpleging
De meeste grote gemeentelijke onderzoeken blijken te grof te zijn om op wijk-, buurt- en straatniveau goed mee uit de voeten te kunnen. Daarnaast maken de methodieken en de tijdsduur het lastig om op korte termijn tot actie over te gaan. Labyrinth heeft veel ervaring met aanvullend onderzoek in wijken en maakt combinaties tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Actiegericht onderzoek
In de wijkaanpak is naast aandacht voor fysieke ingrijpen ook veel aandacht voor sociale maat regelen. Het actie gerichte onderzoek van Labyrinth zorgt ervoor dat er bij de sociale aanpak eerst een gestructureerd beeld ontstaat van de behoeften vanuit de wijk vs het aanbod. Daarna wordt er door een speciale manier van doorvragen meteen al ingezet op actie. Niet het onderzoek en mooi papierwerk staan centraal, maar de actie zelf. De workshop wordt verzorgd door Labyrinth onderzoek & advies, wijkraden uit Utrecht en professionele partners uit de wijk (gemeente/welzijn)