Workshop Sociaal Ondernemen succes

Donderdag 19 juni organiseerde Labyrinth de ‘Workshop Sociaal Ondernemerschap’. Deze workshop is opgezet n.a.v. de grote belangstelling voor het onderzoek dat Labyrinth uitvoerde voor Start Foundation en VSBfonds naar succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen en de publicatie ‘Passie en Poen‘.

Bij de sociale onderneming The Colour Kitchen (locatie De Pionier) in Utrecht gaven Nathan Rozema en Derk Berends de workshop aan een groep potentiële sociaal ondernemers. Na een korte kennismaking, waarbij alle deelnemers hun ideeën voor een eigen sociale onderneming deelden, werd gestart met de workshop. Aan de hand van een concrete casus bespraken de aanwezigen de ‘do’s en don’ts van sociaal ondernemen’. Na een korte pauze, met heerlijke brownies van The Colour Kitchen, vervolgde de workshop met een aantal praktische tips ten aanzien van het opstellen van een businessplan en het starten van een sociale onderneming. Onderwerpen die hierbij onder andere aan bod kwamen, waren : financiering, rechtsvorm, begeleiding en omgang met stakeholders. Eén conclusie stond na drie uur als een paal boven water: de workshop gaf genoeg aanknopingspunten en men wilde eigenlijk nog verder met elkaar in gesprek. Na afloop hebben de deelnemers dan ook op eigen gelegenheid genoten van een heerlijke lunch in de bedrijfskantine van De Pionier. Enkele reacties van de deelnemers: “de workshop had inhoud, er was veel ruimte voor interactie en we hadden prettige workshopleiders”, “er wordt concrete informatie aangereikt en het is heel leerzaam om dat met elkaar door te nemen”

In september gaat Labyrinth Onderzoek & Advies nieuwe workshoprondes organiseren. Bent u geïnteresseerd in onze workshop en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op en vraag naar Derk Berends of Nathan Rozema.