Workshop voor Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal over sociale ondernemingen in uw gemeente en w

Recent gaven onze directeur Nathan Rozema en Sil de Graaf van Start Foundation een workshop over succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen en hoe gemeenten eraan kunnen bijdragen sociale ondernemingen in hun gemeente en wijken meer te stimuleren. Tijdens de workshop werden voorbeelden gegeven en werd er gerefereerd naar het rapport en het onderzoek ‘Passie en Poen: succes- en faalfactoren voor sociale ondernemingen’ dat door Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van VSBfonds en Start Foundation is uitgevoerd. Lees meer op wijkeconomie.eu.