Zuilen-Noord: nu investeren om verval te voorkomen!

Bewoners uit Zuilen-Noord geven aan samen te willen werken aan de leefbaarheid in de wijk, waar ze over het algemeen met plezier en tevredenheid wonen. Ze maken zich wel zorgen over de toekomst, maar geven aan bereid te zijn de sociale samenhang in de wijk te willen vergroten.

Dat is kort samengevat één van de conclusies uit de wijkraadpleging die onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van de Wijkraad Noordwest onder 220 huishoudens heeft gehouden. Betrokken wijkbewoners pleiten dan ook voor een integrale preventieve aanpak van hun wijk, waarbij gemeente, woningcorporaties en welzijnsinstellingen betrokken worden.

De buurt verandert in een rap tempo. Het onlangs gehouden buurtonderzoek geeft signalen van de zorg over een afnemende leefbaarheid. Vooral tussen oudere bewoners en jongere instromers kunnen problemen ontstaan als er niet wordt opgetreden. Daarnaast ervaren bewoners veel overlast van afval op straat, verkeer en criminaliteit. Vooral ouderen – de mensen die slecht ter been zijn – geven aan het een groot nadeel te vinden dat er geen winkels of andere voorzieningen in de buurt.

Om de kloof tussen de verschillende bewonersgroepen (nieuwkomers en oude bewoners) te dichten, pleit de wijkraad voor meer ontmoetingsmogelijkheden. Voor een ontmoetingsplaats valt concreet te denken aan een buurthuis. Woningbouwvereniging Mitros heeft aangegeven in dit proces een rol te kunnen spelen. Tevens pleit de wijkraad voor investering in de bevordering van de sociale samenhang om genoemde problemen aan te pakken. Wijkwelzijnsinstelling Portes heeft hier inmiddels een start meegemaakt.

Hier vindt u de populaire versie van deze rapportage: Zuilen-noord: nu investeren om verval te voorkomen

Dit persbericht is een gezamenlijke uitgave van Onderzoeksbureau Labyrinth en Wijkraad Noordwest.

Website wijkraad Noordwest: www.wijkraadnoordwest.nl

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drs. N. Rozema
Onderzoeksbureau Labyrinth

Ondiepzuidzijde 6
Postbus 2496
3500 GL Utrecht

T 030-2627191
M 06-55864606
F 030-7508350
E n.rozema@labyrinthonderzoek.nl
www.labyrinthonderzoek.nl