Over Labyrinth

Labyrinth

Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Wij hebben uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van zorg, arbeidsparticipatie, versterken van wijkeconomie en ondernemerschap. Wij werken snel, zijn betrouwbaar en flexibel en leveren binnen de afgesproken tijd actuele en betrouwbare onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit.

Labyrinth is onder andere actief binnen verschillende maatschappelijke werkvelden:

Directeur Nathan Rozema is al vele jaren specialist op het gebied van wijkeconomie en deelt zijn expertise regelmatig tijdens congressen en lezingen. Zijn visie is dat je moet uitgaan van de kracht van de wijk en daarom ondernemerschap in wijken moet stimuleren. Veel ondernemers zijn sleutelfiguren die zich met hart en ziel inzetten om een wijk levend en leefbaar te houden. Wijken zijn ook dé plekken waar mensen wonen, met alle vraagstukken op dit gebied van dien. Labyrinth staat zogezegd ‘midden in de wijk’.

Hiermee houdt ook de integratie verband van verschillende bevolkingsgroepen in de Europese samenleving en de omgang tussen deze groepen onderling. Labyrinth komt voort uit de wijk, waardoor we van dichtbij te maken hebben met multiculturele vraagstukken en vaak bij de aanpak van deze vraagstukken hiervan betrokken worden.

Het aanbod van welzijn en zorg in wijken is een thema dat hier nauw op aansluit en ook binnen dit werkveld wordt onze onderzoeks- en adviesexpertise vaak ingeschakeld. Het zal u niet verbazen dat gezien de hierboven geschetste vraagstukken Labyrinth veel in de wijken van grote steden actief is en dat met veel inzet en plezier doet. Maar uiteraard acteren we daarnaast met evenveel inzet in buurten en wijken die als ‘beter’ bekend staan. Labyrinth staat midden in de wijk!