Overige methoden

Afbeelding bij Overige methoden

Overige methoden

Naast de standaard methodieken zijn er nog vele andere opties mogelijk. Zo kan Labyrinth de schriftelijke onderzoeksmethode inzetten. Andere voorbeelden van onderzoeksmethoden zijn debatavonden, ateliersessies, mysteryshoppen en deskresearch. Op debatavonden laten deelnemers hun licht schijnen op verschillende onderwerpen door middel van het reageren op stellingen. Tijdens ateliersessies wordt deelnemers gevraagd mee te denken over een bepaald onderwerp waarbij de nadruk ligt ontwikkeling. Tijdens een mysteryshop wordt digitaal of fysiek langsgegaan bij organisaties om onder andere klantvriendelijkheid, deskundigheid en snelheid van verschillende soorten dienstverlening in kaart te brengen. Bij het onderzoeken kan worden volstaan met een analyse van secundair cijfermateriaal. Hiermee wordt reeds bestaande en relevante informatie gebundeld en kan het helderheid bieden aan de opdrachtgever.  Dit kan een goed uitgangspunt zijn voor de efficiënte uitvoer van eventueel vervolgonderzoek.