Veldwerkapp

Afbeelding bij Veldwerkapp

Na jarenlang veldwerk te hebben gedaan voor uiteenlopende opdrachten, rees bij Labyrinth de wens om haar veldwerk effectiever en efficiënter te kunnen monitoren. Zodoende heeft Labyrinth hiervoor haar eigen webapplicatie ontwikkeld: de Veldwerkapp.

Labyrinth kan met de Veldwerkapp al haar veldwerk nauwkeurig monitoren. Op deze manier wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de opgehaalde data gemaximaliseerd.

De voordelen van de applicatie:

Naadloze integratie CAWI (online) en CAPI (face-to-face) veldwerk

In de Labyrinth Veldwerkapp wordt dagelijks gecontroleerd of een respondent de vragenlijst al online heeft ingevuld. Is dit het geval, dan verdwijnt hij automatisch uit de adressenlijst van de interviewer en weet de interviewer dat hij er niet meer langs hoeft te gaan.

Op adresniveau in real time registreren en inzien contactpogingen

Alle interviewers van Labyrinth moeten elke contactpoging die zij uitvoeren goed in de Veldwerkapp registreren. Zo kan Labyrinth rapporteren over de voortgang van haar projecten en kunnen de veldwerkcoördinatoren goed zien wat er gebeurt in het veld.

Nauwkeurige monitoring veldwerk

Via de Veldwerkapp kan gedurende het veldwerk snel en efficient worden ingezien wat de stand van zaken is. Hoeveel respondenten moeten nog benaderd worden? Hoeveel respons is er al? Deze vragen zijn makkelijk beantwoord!