KTO

Afbeelding bij KTO

Klanten als ervaringsdeskundigen

Uw klanten vormen de dagelijkse gebruikers van uw producten en diensten. Als geen ander zijn zij ervaringsdeskundigen geworden op het gebied van de belangrijkste plus- en minpunten van uw product. Ook kunnen zij goed oordelen over de kwaliteit van de after-sales services en over de communicatiemogelijkheden met u in het algemeen. Onze methode is snel en doelgericht. Labyrinth voert allereerst met u gesprekken om uw precieze behoefte aan kennis over uw klanttevredenheid zo goed mogelijk in kaart te brengen. In samenhang hiermee voeren wij een deskresearch uit om relevante kennis te vergaren. Interviews met experts kunnen hier indien nodig een belangrijk onderdeel van uitmaken. Te denken valt aan wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen van uw project. Labyrinth gebruikt deze kennis om een gedegen onderzoeksmethode te ontwikkelen.

Heeft u behoefte aan een continu beeld van de tevredenheid van de klanten van uw onderneming door de jaren heen? Wilt u snel antwoord op de vraag waarom u klanten in de loop der tijd steeds tevredener of ontevredener blijken te zijn? Speciaal voor ondernemers die hun klanten centraal stellen, heeft Labyrinth hiertoe in aanvulling op de bestaande klanttevredenheidsonderzoeken een Benchmark onderzoek ontwikkeld. Hiertoe wordt de klanttevredenheid periodiek met een vaste frequentie gemeten en onderling vergeleken. Dit gebeurt telkens op een gestandaardiseerde, systematische wijze waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid van de onderzoeken wordt gegarandeerd.

Afwijkingen in de klanttevredenheid, zowel in positieve als in negatieve zin, komen helder en gemakkelijk aan het licht. Met behulp van deze informatie bent u in staat doeltreffender maatregelen te nemen om uw producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van de klant. Al snel zal uit de Benchmark blijken of uw maatregelen het gewenste effect sorteren.

Ervaring Labyrinth

Het benaderen van een representatief gedeelte van uw klantenbestand gebeurt vervolgens door ons team van gemotiveerde en ervaren telemarketeers. Labyrinth heeft veel zorg besteed aan specifieke scholing en training van dit team. De enquêteurs worden voor de start van het onderzoek uitgebreid geïnstrueerd over uw onderneming, uw klanten en de branche of sector waarin u actief bent. Zij verkrijgen zodoende veel expertise over uw specifieke situatie en kunnen uitstekend overweg met technische en/of meer diepgaande vragen.

Ook kan u ervoor kiezen een online onderzoek uit te zetten onder uw klanten. Labyrinth heeft een uiterst stabiele en veilige tool ontwikkeld voor het afnemen van online vragenlijsten. Hierbij kunnen vrijwel alle soorten vragen opgenomen worden, de routing (volgorde van de vragen) is gemakkelijk in te stellen en eventueel ook de complete ‘look en feel’ van de vragenlijst is geheel naar wens in te stellen.

De resultaten van het onderzoek worden door Labyrinth verwerkt en vervolgens opgeleverd in een korte, bondige of desgewenst een uitgebreide eindrapportage. Hierbij doen wij nuttige aanbevelingen voor verbeteringen.

Contact?

Labyrinth verschaft u met haar Benchmarks een waardevolle, nuttige managementtool. Neem met ons contact op om de mogelijkheden van een Benchmark onderzoek binnen uw organisatie te bespreken.