Retail

Afbeelding bij Retail

We zien drie belangrijke ontwikkelingen bij de consumenten, de retailers en de overheid.

1. Consumenten kiezen: Consumenten bepalen de waarde van een winkelgebied. Consumenten bepalen nu de waarde van een winkelgebied. Ze kiezen steeds vaker waar ze wel en waar ze niet gaan winkelen. De verschillen tussen consumentengroepen zijn groot. De verschillen in winkelbehoeften verschillen sterk per locatie. Hoe beter winkelcentra op de (lokale) vraag inspelen, hoe vitaler ze zijn. We helpen u de winkelbehoeften vast te stellen en de juiste winkels te vinden.

2. Retailers zoeken: De veranderingen in retail, diensten, horeca en cultuur zijn groot. Vestigingsplaatsen worden zorgvuldig gekozen. Men is op zoek naar de juiste traffic. We helpen u vast te stellen voor welke ondernemers uw centrum aantrekkelijk is en hoe ze succesvol zullen zijn.

3. Overheid wil beleid uitvoeren: Goede centra, duurzame planologie, koopkrachtbinding. De overheid heeft een indirecte rol. Men wil leegstand tegengaan. Aantrekkelijke centra. Ondernemers kansen geven. Door een goed uitvoeringsprogramma, dat inspeelt op de veranderende (lokale) vraag, ontwikkelingen in detailhandel en de kansen voor een specifiek gebied kan leegstand worden weggenomen. We brengen de mogelijkheden in kaart en helpen met een uitvoeringsprogramma.

Wat doen we op het gebied van retail?

Labyrinth/Extenzio helpt u met het uitvoeren van programma’s op het gebied van ruimte en economie. Programmamanagement, concept, visie en onderzoek. Karakteristiek: Praktisch, up to date en creatief, met een focus op de vraag, op customer loyalty en marktmanagement. Ofwel: ”Helping you getting things done”.
Werkgebieden: retail, vestigingsplaatsen, gebiedsontwikkeling, wijkeconomie, centrummanagement.

Activiteiten

Overheid: Onderzoek winkelgebieden, gebiedsontwikkeling, visie&concept, centrum management, vitaliseren bedrijventerreinen, knooppunt ontwikkeling, woonvraag, woonprogramma´s, wijkeconomie.
Vastgoedpartijen: Onderzoek en quickscans voor centra, monitoring, visie, projectmanagement, werven ondernemers.
Wonen: Woononderzoek, programma.
Retailers: Vestigingsplaatsen, optimaliseren winkels, customer loyalty, formule management.

Voor meer informatie, neem contact met ons op en zie ook de website van Extenzio.

Over Extenzio

Het expertisecentrum voor economie en ruimte Extenzio is opgericht door Labyrinth en Platemarketing Retail Management. Samen hebben we onze krachten gebundeld en dit heeft geleid tot een aparte specialisatie op het gebied van retail, (wijk)economie, winkelcentra en locatieontwikkeling. In het bijzonder begeleidt Extenzio de economische ontwikkeling van oude wijken en profileert zich hierbij als ‘winkelcentrumdokter’ en ‘marktenmanager’.

Het doel is om te komen tot meer vitaliteit, duurzaamheid en een waardeverhoging van straten en winkellocaties. Winkelgebieden en ondernemers helpen we met een klantgerichte aanpak, waarbij we een gezonde ambitie niet schuwen. Centraal staat hierbij het ‘DNA’ van een retaillocatie: wat is de consumentenvraag, welk type consument komt er, maar ook: wat is een aansprekende en reële ambitie om een duurzame waardeontwikkeling te realiseren?

In deze aanpak komen de belangen van ondernemers, klanten, vastgoed en gemeenten op een afgewogen wijze samen. Op www.extenzio.nl vindt u meer informatie over onze dienstverlening binnen Extenzio.