Statushouders

Afbeelding bij Statushouders

Onderzoek naar statushouders in Nederland

In Nederland zijn er elk jaar duizenden mensen die asiel aanvragen. Wanneer iemand in Nederland een verblijfsvergunning krijgt op humanitaire of asielgronden, wordt deze persoon meestal aangeduid als “statushouder”. In de periode van 2014-2016 kwam een relatief groot aantal asielzoekers naar Nederland. Echter, ook in de jaren daarna groeide deze groep. Hoewel sommige statushouders al een aantal jaren in Nederland zijn, blijft juist dan het doen van onderzoek onder deze groep belangrijk en relevant. Een belangrijk onderzoeksthema is bijvoorbeeld het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit voor veel statushouders nog steeds een uitdaging kan zijn.

Labyrinth onderzoekt al jaren wat de ervaringen van statushouders zijn met het leven in Nederland. Daarbij ondersteunt Labyrinth graag gemeenten, welzijnsinstellingen, stichtingen of andere belanghebbenden om erachter te komen wat er speelt onder statushouders. Zo hebben wij ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoeken onder statushouders met name onder personen van Eritrese, Syrische, Iraanse en Somalische herkomst. Labyrinth voerde zowel grootschalige surveys als onderzoeken met kwalitatieve methoden uit onder statushouders. Deze onderzoeken richtten zich op verschillende thema’s die te maken hebben met het leven in Nederland.  

De verandering in het inburgeringsstelsel per 2021 en de verantwoordelijkheid die vervolgens bij gemeenten komt te liggen, is een belangrijk aandachtspunt waar Labyrinth zich graag voor inzet. Welke trajecten zijn passend bij de behoeften van de statushouders in een gemeente? En, zodra trajecten of interventies worden ingevoerd, wat zijn hiervan de werkzame en minder werkzame elementen? Labyrinth beantwoordt deze vragen graag voor u!

Om onderzoek onder statushouders goed uit te kunnen voeren zorgt Labyrinth er in veel gevallen voor dat de communicatie in de moedertaal van respondenten plaats kan vinden (bijvoorbeeld Arabisch of Tigrinya). Hiervoor zetten wij meertalige en bi-culturele interviewers in uit ons interviewteam die in sommige gevallen zelf ook ervaringsdeskundige zijn.

Wat deed Labyrinth al eerder?

Enkele voorbeelden van onderzoeken onder statushouders die Labyrinth in de afgelopen jaren uitvoerde:

  • Een grootschalige landelijke survey onder Syrische statushouders in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor dit onderzoek werden via online en via face-to-face interviews in 2017 en 2019 ruim 5000 vragenlijsten ingevuld;
  • Voor Stichting de Verre Bergen voerde Labyrinth in samenwerking met de Erasmus Universiteit een survey uit onder statushouders in Rotterdam. In de afgelopen jaren gingen onze interviewers meerdere malen op pad in de stad om statushouders van diverse herkomst te interviewen;
  • Op dit moment voert Labyrinth een kwalitatief onderzoek uit onder Eritrese en Syrische statushouders voor het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam;
  • Voor de gemeente Den Haag voerden we diepte-interviews uit voor een onderzoek naar de klantreis van Eritrese statushouders in Den Haag;
  • In 2016 deed Labyrinth onderzoek op verschillende AZC’s in Nederland naar de behoefte onder asielzoekers om vrijwilligerswerk te verrichten. Dit onderzoek werd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd;
  • In 2018 werd een impactmeting WijkSafari AZC in opdracht van het ministerie van SZW uitgevoerd. Dit was een onderzoek rondom de voorstelling WijkSafari die werd gemaakt rondom het AZC in Utrecht-Overvecht. Voor dit onderzoek werden ook verschillende bewoners van het AZC geïnterviewd.

Interesse in onderzoek onder statushouders?

Offerte: Heeft u interesse om een onderzoek door Labyrinth te laten uitvoeren? Vraag hier een offerte aan of neem contact met ons op via het volgende nummer: 030 – 760 07 82.

Interviewen: Heeft u interesse om voor ons te komen werken als interviewer en spreekt u naast Nederlands ook Arabisch, Tigrinya, Farsi/Dari, Somalisch of een andere relevante taal? Meld u dan aan via ons sollicitatieformulier voor het interviewteam.

Meedoen: Bent u of was u zelf een statushouder en heeft u interesse om in de toekomst uitgenodigd te worden om deel te nemen aan onderzoek van Labyrinth? Meld u dan hier aan voor ons respondentenpanel. We benaderen u dan zodra er een voor u relevant onderzoek door ons wordt uitgevoerd.