Telefonische interviews

Afbeelding bij Telefonische interviews

Telefonische interviews

De telefonische interviews worden bij Labyrinth afgenomen in het daarvoor ingerichte callcenter. De nauwe samenwerking tussen de interviewers, coördinator en de onderzoekers zorgt ervoor dat tijdens het veldwerk voortdurend wordt gemonitord. Daarnaast worden alle respons, de belpogingen en het tempo bijgehouden door een computerprogramma, waarvan de opdrachtgever desgewenst periodiek een uitdraai en toelichting hierop kan verwachten.

De telefonische methode biedt Labyrinth de mogelijkheid grote groepen respondenten op een effectieve manier te bereiken. Met deze methode kan een snelle peiling worden gedaan maar desgewenst kan ook diepgang worden bereikt door het stellen van vervolgvragen. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragenlijsten kunnen dus door middel van deze methode worden afgenomen. Voor een succesvolle kwalitatieve inzet van telefonische interviews is het belangrijk rekening te houden met de respondentengroep; sterk betrokken personen (bijv. wijkbewoners of professionals) zijn eerder bereid tot het voeren van zo een telefoongesprek.