Publieksonderzoek

Afbeelding bij Publieksonderzoek

Mét mensen praten in plaats van over hen, vertaalt zich ook in de aanpak van Labyrinth bij publieksonderzoek. Labyrinth zet haar expertise en methodieken hier dan ook geregeld voor in, of het nu gaat om festivals, culturele instellingen, wijkvoorzieningen of winkelcentra.

Uniek in de aanpak van Labyrinth bij publieksonderzoek is dat wij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de bezoeker. Online of papieren vragenlijsten zijn dan niet altijd de meest geschikte methode. Vaak zetten we (ook) ons interviewteam in, waarmee we de samenstelling hiervan afstemmen op de achtergrondkenmerken van het raad te plegen publiek. Ook is het van belang dat vragen worden gesteld in taal die voor de bezoekers begrijpelijk is. Soms betekent dit vertalen, maar vaak gaat het ook om het vinden van de juiste woordkeuze en formulering van vragen.

Waar nodig en gewenst kan Labyrinth voor publieksonderzoek ook meer kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten, om zo dieper in te gaan op motivaties en attitudes van bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van focusgroepen of klantreizen/customer journeys. Ook doet Labyrinth geregeld onderzoek onder doelgroepen die een voorziening of instelling juist niet bezoeken. Waarom doen ze dit niet? En welke elementen spelen hierbij een doorslaggevende rol?

Vaak werkt Labyrinth uiteindelijk met een combinatie van verschillende methoden. Zo kunnen we ons interviewteam aanvullend op online en/of schriftelijk onderzoek inzetten, om ze een zo representatief mogelijk beeld te kunnen schetsen. Daarnaast kunnen we publiek bereiken door middel van het uitdelen van flyers of ander drukwerk, om ze zo te motiveren om zelf online deel te nemen aan het onderzoek. We houden altijd rekening met de vrijheid van de bezoeker. Hun ervaring bij het bezoeken van een locatie of evenement staat centraal.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op of vraag een offerte aan.