Face-to-face onderzoek

Afbeelding bij Face-to-face onderzoek

Face-to-face onderzoek

Door middel van de face-to-face methode komt Labyrinth echt in contact met de doelgroep. Respondenten waarmee doorgaans moeilijk contact wordt gevonden (bv. door ontbreken telefoon- of internetaansluiting / mindere taalvaardigheid), worden toch bereikt. Daarnaast leent de methode zich voor complexe of gevoelige onderwerpen. Interviewers hebben bij deze methode namelijk de mogelijkheid door te vragen en begripvol te zijn. Face-to-face onderzoek leent zich voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragenlijsten.

Professionals Labyrinth

De interviewers die Labyrinth voor de face-to-face methode inzet zijn hoogopgeleid, hebben vaak een sociaal-wetenschappelijke achtergrond en zijn gewend verschillende typen respondenten te benaderen. Hierdoor ontstaat een prettige interactie en wordt zoveel mogelijk relevante informatie verkregen voor het onderzoek. Omdat ieder onderzoek weer specifieke vereisten met zich meebrengt worden de interviewers voor de aanvang van de face-to- face interviews uitgebreid geïnstrueerd.