Rekenkameronderzoek

Afbeelding bij Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek: hoe functioneert de lokale overheid?

Rekenkameronderzoek moet voor inwoners zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van het voorgenomen en/of ingezette beleid. Labyrinth biedt rekenkamers graag ondersteuning met haar rijke onderzoekservaring op diverse maatschappelijke terreinen, met een team van specialisten. De onderzoeksportefeuille van Labyrinth is uitgebreid en zeer divers.

De visie van Labyrinth is dat je uit moet gaan van de krachten in de samenleving, de wijk of buurt en die vooral moet inzetten om tot verbeteringen te komen. Gemeenten en wijken zijn dé plekken waar mensen wonen en werken, met alle vraagstukken op dit gebied van dien. Vaak is het de vraag in hoeverre het gemeentelijk beleid aansluit bij de behoeften van inwoners. Of de vraag in hoeverre het ingezette gemeentelijk beleid daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd.

Ofwel: in hoeverre functioneert de gemeente als het gaat om doelmatigheid, doeltreffendheid en zelfs rechtmatigheid?

Ervaring Labyrinth

Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Wij werken snel, zijn betrouwbaar en flexibel en leveren binnen de afgesproken tijd actuele en betrouwbare onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit.

Labyrinth is actief binnen verschillende maatschappelijke werkvelden, maar heeft wel een duidelijke specialisatie. De werkvelden waar Labyrinth door jarenlange expertise in uitblinkt staan niet op zich, maar worden onderling verbonden door de begrippen ‘samenleving’, ‘wijk’ of ‘buurt’. Labyrinth staat zogezegd ‘midden in de samenleving’. De maatschappelijke werkvelden die hier betrekking op hebben en waar Labyrinth in is gespecialiseerd, zijn de volgende:

Contact?

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.