Wijkeconomie

Afbeelding bij Wijkeconomie

In deze tijd waarin iedereen ‘meer met minder’ wil, zijn de kernvragen: Hoe kunnen we het potentieel vanuit wijken en ondernemers maximaal benutten? Hoe kunnen geldstromen die de wijk in komen, door de wijk worden benut in plaats van dat ze weglekken? Labyrinth helpt overheden, woningcorporaties, bewonersinitiatieven die op eigen benen willen staan, welzijnsinstellingen, ondernemersverenigingen en sociale ondernemers (in spé).

Stimuleren wijkeconomie en sociaalondernemerschap

Labyrinth:

 • Is snel, flexibel en betrouwbaar
 • Heeft een groot bereik onder (etnische) ondernemers
 • Heeft kennis van en ervaring met ondernemerschap en wijkeconomie
 • Heeft kennis van de markt, wijken, winkels, sociaal ondernemers en geldstromen

Wij bieden:

 • Quickscan wijkeconomisch potentieel
 • Verbindingsmodule wijk-wijkeconomie-ondernemerschap
 • Ondernemersinzicht® (ondernemers in kaart)
 • Participatie en activering
 • Haalbaarheid wijkbedrijven in kaartbrengen
 • Businessplan en hulp met verzelfstandiging
 • Fondsenplan/aanvraag
 • Wijkeconomie marketing en communicatie
 • Faciliteren via wijkcooperatie.nl®
 • Wijkeconomiemonitor
 • Dubbelcheck plan
 • Acquisitietraining

Visie Labyrinth

Directeur Nathan Rozema van Labyrinth zag als lid van de visitatiecommissie wijkaanpak bijna alle projecten in “krachtwijken”. Wat hem opviel was dat wijkeconomie en ondernemerschap ontbraken, een gemiste kans. Uitgedaagd om niet alleen aan de zijlijn te staan en kansen te onderzoeken, maar ook daadwerkelijk in de praktijk mee te helpen, richtte hij wijkcooperatie.nl op. Labyrinth ging actief initiatieven ondersteunen om wijkeconomie en sociaal ondernemerschap te stimuleren. Labyrinth werkt via een combinatie van ervaren ondernemers en wetenschappers, met een hands-on aanpak. Zo worden gemeenten, wijken en lokale initiatieven minder subsidieafhankelijk en kunnen daardoor meetellen in de ‘echte’ (niet-gesubsidieerde) economie, zonder hun maatschappelijk rendement uit het oog te verliezen. Voor meer informatie: www.wijkcooperatie.nl.

Artikelen over ons werk op dit gebied:

Interesse in onze onorthodoxe werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op. Meer weten over wijkeconomie? Labyrinth bundelt haar inzichten en verrichtingen in de wijkeconomie op wijkeconomie.eu.