Bewonersonderzoek Sluyterslaan

Mitros het onafhankelijke onderzoeksbureau Labyrinth gevraagd om een bewonersonderzoek onder haar huurders van de Sluyterslaan uit te voeren. Aan de hand van dit bewonersonderzoek zijn onder andere de volgende onderwerpen inzichtelijk geworden: Inzicht in woon- en leefsituatie zittende bewoners; Inzicht in draagvlak aangaande sloopbesluit Mitros; Inzicht in verhuiswensen zittende bewoners; Inzicht in wensen met betrekking tot dienstverlening en begeleiding bij verhuizing Inzicht in bereidheid bewoners om deel te nemen in bewonerscommissie of klankbordgroep.