Participatieproject Labyrinth en moskeeen Overvecht de Gagel

Een peiling onder allochtone bewoners over het gebiedsplan De Gagel in Overvecht heeft 300 reacties opgeleverd. De peiling is gehouden omdat vooral niet-westerse allochtonen moeilijk bereikt worden met de standaardmethoden als inspraakavonden en veel mensen moeite hebben om mondeling of schriftelijk te reageren. De peiling is uitgevoerd door de twee moskeeën en bureau Labyrinth.

De algemene inspraakbijeenkomsten zijn door 160 mensen bezocht. Er zijn circa 90 schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen. Uit deze reacties blijkt dat er vooral zorg is over bouwen in het groen en over de mogelijke overlast van de toenemende verkeersintensiteit. De voorgenomen sloop van een aantal tienhoogflats heeft voor- en tegenstanders. Bij de reacties zitten verder ook suggesties voor verbeteringen.Ook geven mensen aan wat ze in de buurt belangrijk en waardevol vinden.