Rapportage Studentenmonitor Sittard 2011

De gemeente Sittard-Geleen trekt door het aanwezige onderwijs een grote groep jonge mensen aan. Desondanks is er op dit moment beperkt aanbod met betrekking tot wonen en voorzieningen gericht op deze specifieke leeftijdsgroep. Om deze groep in de toekomst aan te blijven trekken is meer inzicht nodig in hun behoeften en wensen op deze gebieden. Daarom is Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd een onderzoek onder de studenten in Sittard uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een heldere onderbouwing omtrent de behoeften en wensen van studenten die in Sittard studeren wat betreft hun huidige en ideale woning, woonomgeving en het voorzieningenniveau.