Rapportage Wijkraadpleging Zuidwest Utrecht 2010

Voor de wijkraadpleging 2010 heeft de wijkraad Zuidwest het thema ‘voorzieningen in Kanaleneiland’ als onderwerp gekozen. De wijkraad verkiest hierbij bewust de diepgang op subwijkniveau (Kanaleneiland) in plaats van een meer oppervlakkig rapport op het niveau van Utrecht Zuidwest als geheel. Het onderzoek heeft de volgende doelstelling: ‘Het doel van het onderzoek is om in het onderzoeksgebied een goed beeld te krijgen van de mening van bewoners van Kanaleneiland over een aantal specifieke voorzieningen en het wonen’.