Sociale binding en actieve betrokkenheid in Zuilen-noord

Labyrinth heeft in opdracht van de wijkraad Noordwest een onderzoek uitgevoerd naar sociale binding in een buurt in Utrecht Noordwest. (De Utrechtse wijk Noordwest bestaat uit de subwijken: Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd).

Voor meer informatie kunt u kijken op deze site bij “Projecten in uitvoering”en of contact opnemen met de wijkraad Noordwest –> www.wijkraadnoordwest.nl of Onderzoeksbureau Labyrinth t 030 2627191