Wat doe jij in Oost?

Begin 2013 heeft Labyrinth in opdracht van Wijkraad Oost een wijkpeiling gehouden met als thema: “Wat doe jij in Oost?” om te peilen in hoeverre mensen betrokken zijn in de wijk en actief willen bijdragen aan de sociale samenhang. Welke rol heeft de gemeente daarin, wat betekent burgerparticipatie straks in de praktijk en hoe kunnen bewoners elkaar vinden en behulpzaam zijn?