Wijkraadpleging 2009 Overvecht Leefbaarheid

Deze wijkraadpleging biedt inzicht in de (leefbaarheids)thema’s waar wijkraad Overvecht (meer) aandacht zou moeten besteden en welke zaken zij (met prioriteit) moet aankaarten bij de gemeentelijke politiek of bij andere instellingen in de wijk. Daarnaast wordt duidelijk hoe de wijkraad zelf wordt beoordeeld (en of zij überhaupt bekend is) en op welke wijze zij het beste contact kan onderhouden met wijkbewoners. Tot slot is een belangrijke doelstelling van het onderzoek om onder diverse bewonersgroepen uit Overvecht de bekendheid met de wijkraad te vergroten, uitleg te geven over de wijkraad en (indien gewenst) mensen in contact te brengen mét de wijkraad.

Het onderzoek richt zich op wijkbewoners en is opgebouwd uit twee elkaar aanvullende methodieken: enerzijds onderzoek onder (voornamelijk) allochtone bewoners die verenigd zijn via welzijnsorganisatie Cumulus, de Omar el Faroeq-moskee en Stichting Marokkaanse Dialoog Overvecht, en anderzijds online onderzoek waarbij voornamelijk hoger opgeleide, autochtone en betrokken wijkbewoners zijn bereikt. Bij het analyseren van de data moet met deze respondentensamenstelling rekening gehouden worden. Aan het online onderzoek hebben 53 respondenten deelgenomen, terwijl voor het bereiken van de meer kwetsbare bewoners
(allochtone en oudere mensen) Labyrinth 10 focusgroepsgesprekken heeft gevoerd. Het uitvoerende onderzoek heeft plaatsgevonden in september, oktober en november 2009.